et | en

Raamatu "Kuidas toetada laste ja noorte enesehinnangut?" tutvustus

Enesehinnang on teadlikkus enda isiku väärtusest. Enesehinnang pole sünniga kaasa saadud, vaid kujuneb elu jooksul. Sellele avaldavad mõju kõik inimesed, kellega lapsed ja noored kokku puutuvad. Enesehinnangut võib kujundada ka ise, ent sellele peab kaasa aitama – see on osa kasvatustööst. Ja abivahendeid selleks on palju.

 

Ühiskond muutub järjest keerulisemaks ja väljakutsuvamaks. Uute ohtude ja pingetega puutuvad kokku isegi lapsed. Nad peavad leidma nendega toimetulekuks hingejõudu ja oskusi
ehk tugevat enesehinnangut. Selle raamatu eesmärk on avada laste ja noorte maailm täiskasvanutele ning panna nad märkama, millised vahendid neil käes on. Nende vahenditega saavad nad laste ja noorte enesehinnangu tõstmiseks palju korda saata. Tegemist on põhiliste igapäevaste asjadega, mõnikord on vaja need korraks lihtsalt üle vaadata, jälgida enda käitumist ja ümbritsevat keskkonda.

 

Enesehinnangu toetamine ja selle tõstmine on tähtis eelkõige sellepärast, et korras, hea enesehinnang aitab kujuneda tasakaalukaks inimeseks. Lapse kasvades areneb ja kujuneb ta minapilt. Erineva temperamendiga inimesed käituvad erinevalt. Kui neid oskuslikult toetada, võib igaühest kujuneda end väärtustav, endaga toime tulev ja rahul olev inimene, kes on end leidnud ja on isikupärane. Eneseväärikustunne on selgroog, mis aitab elus tuultele ja tormidele vastu seista.

 

Raamatu esimeses osas räägitakse enesehinnangust,  mis see on ja kuidas see kujuneb. Teises osas käsitletakse lapsevanemaks olemist ja lapseiga. Kolmandas osas õpetatakse kasvatama enesehinnangu tüvesse vastupidavaid aastaringe ja süvenetakse kaheksasse enesehinnangu põhiosasse, mille kaudu eneseväärtustamise erinevad küljed arenevad.

 

Selle raamatu autorid on olnud üle kahekümne aasta kestnud laste, noorte ja vanematega tehtud töö käigus paljude südamlike hetkede tunnistajaks. Mõnikord on olnud tegemist lapse või nooruki, teinekord vanemate enesehinnanguga. Neil kordadel on vajatud konkreetseid nõuandeid, kuidas aidata, ning tulnud oskuslikult suunata, et ei lapsevanem ise ega laps teeks valesid valikuid. Praktilisest tööst on tulenenud uusi vaatenurki, arusaamisi ja mõtteid, mis nüüd sellesse raamatusse kokku on kogutud. Lisaks sellele räägitakse ka olukordadest, kus on kasutatud toredat vanemlikku tarkust. Teiste kogemused ja uudsed tähelepanekud aitavad sageli lugude ja näidete kaudu mõista ka seda, mis ise on läbi elatud.

 

Enesehinnang on lai mõiste ja seda on palju uuritud. Käesolevas raamatus kirjeldatakse neid tegusid ja põhimõtteid, mis on kasvamise ajal ja arengus olulised. Raamatus ei ole kuiva teooriat, vaid praktilisi näpunäiteid selle kohta, mida õigupoolest tähendavad sõnad armastama ja piiranguid seadma.

 

Raisa Cacciatore, lastepsühhiaater
Erja Korteniemi-Poikela, meditsiiniõde
Maarit Huovinen, meditsiinitoimetaja