et | en

Kas soovid poja kasvatamisel järgida vana mustrit või luua uut meistriteost?

 

 

Õnn on see, kui kõik terves maailmas on sõbrad. See on valgus läbi kogu su elu.

Daniel Dilling (8 - aastane)

 

Lektorid: Ardo-Heiki Ingar ja Bruno Braun

 

Poisi kasvatamisel puutuvad lapsevanemad kokku kõige erinevamate väljakutsetega. Tõenäoliselt ei ole paljudele tundmatud olukorrad, kus lasteaialaps ilma märgatava põhjuseta karjudes ennastunustavalt põrandale viskub või mõne koolipoisi suhtlemine vanematega piirdub päevast-päeva vaid paari napi sõnaga. Küllap on ka paljud mõelnud, miks lapsepõlvest pärit lähedane vanema ja poisi vaheline suhe viimase puberteediikka jõudes kaob ning miks ei suhtu mõned lapsed oma vanematesse aupaklikult.

 

Kindlasti ei ole võimalik ega ka mõistlik anda ammendavat käitumisjuhiste loetelu kõikvõimalikeks olukordadeks. Detailsete soovituste asemel on olulisem meeles pidada üldiseid põhimõtteid, mida järgides muutub poja kasvatamine palju loovamaks, rõõmurikkamaks ning tulemuslikumaks. Need üldised põhimõtted on nagu kasvatuse vundamendikivid (lapse armastamine, temasse lugupidav suhtumine). Vaid sellisele vundamendile on võimalik toetada tugevad seinad (reeglitest ja piiridest kinnipidamine), millesse ei tohi unustada tegemast ka piisavalt aknaid ja uksi (noormehe iseseisvuspüüded). Sellisele ehitusele on vanematel hõlbus asetada ka kasvatamise lõppu sümboliseerivat katust (noormehe täiskasvanukssaamise tunnustamine).

 

Paljud lapsevanemad piirduvad oma poja agressiivsele käitumisele hinnangut andes lihtsa tõdemusega: „ta on ju poiss“. Seetõttu ei vaevuta ka pikemalt mõtlema selle üle, miks on poiss sõnakuulmatu, mis on poisi vägivaldse käitumise põhjuseks, kuidas talle mõjub karm distsipliin, tunnete halvustamine jne. Sellise suhtumise tagajärjel kannatavad nii vanemad kui ka poeg. Esimesed kannatavad eelkõige seeläbi, et nende ja poja vaheline hea suhe muutub järjest nõrgemaks. Poeg kannatab, sest vanemate pealiskaudse kasvatusmustri tõttu halveneb ka tema tulevane elukvaliteet.

 

Tänapäeval on laialt levinud arusaam, et poisid ongi oma olemuselt tüdrukutega võrreldes palju agressiivsemad ja tundevaesemad. Loengus vaadeldakse, kas see peab nii olema ja mida on võimalik teha selleks, et poistest saaksid sirgudes tasakaalukad ning rikkaliku tundeeluga mehed. Loengu kaudu oma lapsepõlve meenutades võib ka paljudel lastevanematel avaneda uus vaatenurk sellest, kuidas teda kasvatati, millist mõju on see tema täiskasvanuelus avaldanud ning milliseid vigu oleks võimalik oma poja kasvatamisel vältida.

 

Kui Sul on soov tellida meie loengut oma linna või küla kooli, lasteaeda, kultuurimaija jne, siis kirjuta ardoheiki at gmail dot com dot