et | en

Heade soovide laevatamine

Isade ja poegade poolt meisterdatud laevastik on vettelaskmiseks valmis.

 

Laevade sümboolsete sooviküünalde süütamine.

 

Lõbusas meeleolus laevadele heade soovide kaasaandmine.

 

Poisid on haaranud laevade vettelaskmisel initsiatiivi.

 

Järgmine laevuke läheb mööda jõge teele mere poole.

 

 Ja veel üks laevuke leiab tee vee poole.

 

Kõik laevukesed on heade soovidega teele saadetud. Tuult purjedesse!